Projekt

Projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00644

Kedvezményezett neve: CAMION-GROUP 2000 Szállítmányozási Bt.

Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a Camion Group 2000 Bt-nél

Támogatásösszege: 29 449 300 Ft

Mértéke: 100 %

Projekt leírása:

Pályázatunk célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságnak, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen vállalkozásunk versenyképessége. A képzéseket a Camion-Group Bt-be és munkavállalóinkba történő befektetésnek tekintjük, mely befektetés a támogatásnak köszönhetően hamarabb megtérül, és saját forrásainkat kiegészítve így több munkavállalónkat tudjuk bevonni és képeztetni.

Ágazatunkban, a közúti közlekedési ágazatban jelenleg a legnagyobb problémát a megfelelően képzett és gyakorlott gépjárművezetői létszámhiány okozza. Így a mi esetünkben rendkívüli prioritást élvez a járművezetői képzés, a meglévő járművezetői állomány esetében a kompetenciák erősítése. A munkavállalóknak is elemi érdeke, hogy az új technikák alkalmazását elsajátítsák, illetve a szakmai ismeretek bővítsék, hiszen ennek segítségével tudnak megfelelni a folyamatosan jelentkező kihívásoknak, a velük szemben a megbízóink által támasztott egyre magasabb szintű követelményeknek. Ezért jelen projekt keretében 50 fő sofőrünk vett részt Kisáruszállító (Fktv.2§5. egyéb képzés) képzésben. Ez a képzés a 3,5 t maximális össztömeg alatti gépjárművel szállítói tevékenységet folytató személyeket készíti fel a feladataik magas színvonalú elvégzésére. A kereskedelemben egyre nagyobb teret nyer az online vásárlás, melynek köszönhetően a kis áru szállítói tevékenységet is mind szélesebb körben szükséges ellátni. A képzési ismeretek megszerzésével kívánjuk partnereinket még szélesebb körben kiszolgálni.
Informatikai képzés megvalósításával – Ügyviteli és vállalatirányítási szoftver kulcsfelhasználója (Fktv.2§6. egyéb szakmai képzés) – munkatársaink képesek átlátni és alkalmazni az összetett funkcionalitású informatikai alkalmazások alapfunkcionalitásait. Továbbá kulcsfelhasználóként közreműködnek az összetett funkcionalitású informatikai alkalmazások bevezetésében, követelmények meghatározásában egészen a felhasználási szakaszig. A képzésben 6 fő munkavállalónk vett részt. A képzés IPAR 4.0 tudást megalapozó képzés (ERP), mely szerepel a 3.sz. mellékletben.

Harmadik képzésünk, a Konfliktuskezelő problémamegoldó tréning (Fktv.2§6. egyéb szakmai képzés), mely vezetői kompetenciafejlesztés – konfliktusok kezelése, munkavállalók eredményesebb kezelése, döntések gyorsítását jelenti, stabilabb emberi erőforrást biztosít, hozzájárul a piaci pozíció erősítéséhez, valamint hatékonyabb munkavégzést, cégstabilitást eredményez. A képzésen 3 fő kollégánk vett részt.
A képzések jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a megbízói igényeinket egyre magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, ezáltal meg tudjuk őrizni, adott esetben erősíteni tudjuk piaci jelenlétünket.

Jelen pályázati projekt közvetlen célcsoportját a képzésben résztvevő 59 fő jelentette (40 férfi, 19 fő nő), melyből munkahelyi képzésben részt vettek száma 59 fő. A képzésben részt vettek közül hátrányos helyzetű saját munkavállalók száma 22 fő.

A projekt összes elszámolható költsége: 29 449 300 Ft

Projekt befejezése: 2020.06.19.